luni, 31 august 2009

Milostenia schimbă daruri pământeşti în comori cereşti

Milostenia schimbă daruri pământeşti în comori cereşti
„Tânărul însă, auzind cuvântul acesta, a plecat întristat, căci avea multe avuţii. Atunci a zis către ucenicii Săi: Adevărat vă spun vouă că un bogat cu anevoie va intra în împărăţia cerurilor“
Duminică, 30 August 2009

Evanghelia Duminicii a XII-a după Rusalii (Tânărul cel bogat)

Matei 19, 16-26

În vremea aceea s-a apropiat de Iisus un tânăr oarecare şi I-a zis: Învăţătorule bun, ce să fac, ca să am viaţa veşnică? Iar El i-a zis: de ce-Mi spui bun? Nimeni nu este bun, decât numai singur Dumnezeu; iar dacă voieşti să intri în viaţa veşnică, păzeşte poruncile. Care, a zis el? Iisus i-a răspuns: să nu ucizi, să nu faci desfrânare, să nu furi, să nu fii martor mincinos; să cinsteşti pe tatăl şi pe mama ta şi să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. Tânărul I-a zis: toate acestea le-am păzit din tinereţile mele; ce-mi mai lipseşte? Atunci Iisus i-a spus: dacă vrei să fii desăvârşit, du-te şi vinde-ţi averea ta, dă-o săracilor, şi vei avea comoară în cer; apoi vino şi-Mi urmează Mie. Tânărul însă, auzind cuvântul acesta, a plecat întristat, căci avea multe avuţii. Atunci a zis către ucenicii Săi: adevărat vă spun vouă că un bogat cu anevoie va intra în împărăţia cerurilor. Şi iarăşi vă spun că mai lesne este să treacă o cămilă prin urechile acului, decât să intre un bogat în împărăţia lui Dumnezeu. Ucenicii Lui, auzind aceasta, s-au tulburat foarte tare şi I-au zis: cine poate atunci să se mântuiască? Dar Iisus, privind la ei, le-a zis: la oameni aceasta este cu neputinţă, însă la Dumnezeu toate sunt cu putinţă.

† DANIEL,

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Tânărul bogat din Evanghelia după Sfântul Evanghelist Matei, despre care se vorbeşte în pericopa evanghelică din Duminica a XII-a după Rusalii, îl reprezintă pe omul care, deşi are o situaţie materială bună, deşi este corect din punct de vedere moral, păstrează totuşi în suflet un dor după ceva mai înalt decât ceea ce poate să-i ofere avuţia materială şi etica ireproşabilă.

Răspuns pentru o întrebare sinceră şi directă

„Învăţătorule bun, ce să fac, ca să am viaţa veşnică?“, i se adresează un tânăr bogat Mântuitorului Hristos. Auzind că a fost numit „bun“, Mântuitorul răspunde că nu doreşte să fie numit aşa, pentru că numai Dumnezeu este bun, arătându-ne din nou prin aceasta adânca Sa smerenie, întrucât El nu aşteaptă să fie lăudat ori măgulit, ci toată lauda ca-re I se aduce Lui o întoarce spre Dumnezeu. Pe de altă parte, în comportamentul tânărului care-L numeşte pe Mântuitorul „Învăţătorule bun“ se poate citi nu numai un respect, un comportament cuviincios, ci şi faptul că a el simţit că Iisus nu învaţă numai prin înţelepciune, ci învaţă şi prin bunătate. Probabil că el auzise mai dinainte, despre Iisus, că nu doar vorbeşte frumos şi înţelept, ci şi că a ajutat pe mulţi să-şi schimbe viaţa, să se ridice din boală şi suferinţă, din păcat şi din patimi. Mai degrabă din acest motiv i-a spus „Învăţătorule bun“ şi nu „Învăţătorule înţelept“.

Când Mântuitorul Iisus Hristos aude întrebarea tânărului: „Ce să fac, ca să am viaţa veşnică?“, îi răspunde: „Dacă voieşti să intri în viaţa veşnică, păzeşte poruncile“. Atunci el a întrebat: „Care?“. Iar Mântuitorul Iisus Hristos enumeră pe cele mai cunoscute porunci ale Vechiului Testament, şi anume: „Să nu ucizi, să nu faci desfrânare, să nu furi, să nu fii martor mincinos; să cinsteşti pe tatăl şi pe mama ta“ şi „să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi“. Auzind acestea, tânărul i-a răspuns: „Toate acestea le-am păzit din tinereţile mele; ce-mi mai lipseşte?“. Văzând insistenţa tânărului, Mântuitorul îi spune: „Dacă vrei să fii desăvârşit, du-te şi vinde-ţi averea ta, dă-o săracilor, şi vei avea comoară în cer; apoi vino şi-Mi urmează Mie“. La auzirea acestor cuvinte, tânărul bogat, care împlinise până atunci cu stricteţe poruncile din Vechiul Testament, s-a întristat şi a plecat, iar Evanghelia ne spune şi motivul: „căci avea multe avuţii“. Nu a mai întrebat nimic, nu a mai răspuns nimic şi, fără explicaţii, a plecat întristat.
Continuare aici http://www.ziarullumina.ro/articole;1005;1;27555;0;Milostenia-schimba-daruri-pamantesti-in-comori-ceresti.html

4 comentarii:

Anonim spunea...

Hi, as you may already noted I'm newbie here.
Hope to get any assistance from you if I will have any quesitons.
Thanks in advance and good luck! :)

adriana spunea...

Sure. Thank you!

Anonim spunea...

hello


just signed up and wanted to say hello while I read through the posts


hopefully this is just what im looking for looks like i have a lot to read.

adriana spunea...

hello