luni, 14 martie 2011

De folos

din cartea Sfantul Teofan Zavoratul, Talcuiri din Sfanta Scriptura pentru fiecare zi din an, Editura Sofia, Bucuresti
"Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea sunt ieşirile vieţii" (Pilde 4, 23) Creştinul care a postit, s-a spovedit şi s-a impărtăsit cu Sfintele Taine înnoieşte în sine izvoarele harului deschise în el prin Sfântul Botez, care după aceea au fost de atâtea ori înnoroite prin nepăsare şi căderi şi de atâtea ori au fost curăţite prin pocăinţă. acum ele sunt iarăşi curăţite după ultimele căderi. Să le păzim deci cel puţin de acum, a nu le astupa iarăşi prin neluare aminte, împrăştiere şi nepăsare faţă de acele lucrări prin care se păstrează curăţenia şi dreapta curgere a apelor lor.  Să prelungim postirea, să nu dăm frâu liber simţurilor, să nu contenim a ne ruga cu osârdie şi lacrimi, să nu uităm faptele dragostei, să căutăm ascultarea cuvântului lui Dumnezeu şi, mai presus de toate, să vorbim cu Domnul, Care este în noi, şi prin această impreua - vorbire să păstrăm în noi frica de Domnul şi râvna de  a plăcea lui Dumnezeu, în care se şi află izvoarele vieţii noastre duhovniceşti!

Niciun comentariu: