vineri, 4 noiembrie 2011

Credinta intarita satura sufletul si trupul (timp de citire 2 minute)

Apostolul zilei Col. 2, 1-7: Căci voiesc ca voi să ştiţi cât de mare luptă am pentru voi şi pentru cei din Laodiceea şi pentru toţi câţi n-au văzut faţa mea în trup, ca să se mângâie inimile lor, şi ca ei, strâns uniţi în iubire, să aibă belşugul deplinei înţelegeri pentru cunoaşterea tainei lui Dumnezeu-Tatăl şi a lui Hristos, întru care sunt ascunse toate vistieriile înţelepciunii şi ale cunoştinţei. Vă spun aceasta, ca nimeni să nu vă înşele prin cuvinte amăgitoare. Căci deşi cu trupul sunt departe, cu duhul însă sunt împreună cu voi, bucurându-mă şi văzând buna voastră rânduială şi tăria credinţei voastre în Hristos. Deci, precum aţi primit pe Hristos Iisus, Domnul, aşa să umblaţi întru El. Înrădăcinaţi şi zidiţi fiind într-Însul, întăriţi în credinţă, după cum aţi fost învăţaţi, şi prisosind în ea cu mulţumire.
Evanghelia zilei Luca 9, 12-18: "Dar ziua a început să se plece spre seară. Şi, venind la El, cei doisprezece I-au spus: Dă drumul mulţimii să se ducă prin satele şi prin sătuleţele dimprejur, ca să poposească şi să-şi găsească mâncare, că aici suntem în loc pustiu. Iar El a zis către ei: Daţi-le voi să mănânce. Iar ei au zis: Nu avem mai mult de cinci pâini şi doi peşti, afară numai dacă, ducându-ne noi, vom cumpăra merinde pentru tot poporul acesta. Căci erau ca la cinci mii de bărbaţi. Dar El a zis către ucenicii Săi: Aşezaţi-i jos, în cete de câte cincizeci de inşi. Şi au făcut aşa şi i-au aşezat pe toţi. Iar Iisus, luând cele cinci pâini şi cei doi peşti şi privind la cer, le-a binecuvântat, a frânt şi a dat ucenicilor, ca să pună mulţimii înainte. Şi au mâncat şi s-au săturat toţi şi au luat ceea ce le-a rămas, douăsprezece coşuri de fărâmituri. Şi când Se ruga El singur, erau cu El ucenicii, şi i-a întrebat, zicând: Cine zic mulţimile că sunt Eu?"

Sinaxar: Sfântul Cuvios Ioanichie cel Mare
S-a născut în timpul împăratului Leon Isaurul (717-741), în satul Maricat din Bitinia (Asia Mică). Părinţii lui, Mitrichie şi Anastasia, având o situaţie materială precară, nu l-au putut da la şcoală. Mai târziu a fost luat în armată, unde, în războiul pornit de împăratul Leon al IV-lea (775-780) împotriva bulgarilor, Ioanichie a săvârşit multe fapte de vitejie. Pentru aceasta, împăratul a poruncit să fie trecut în cartea de vrednicie a ostaşilor, iar după război să fie răsplătit cu multe bunuri materiale. Însă Ioanichie şi-a ales credinţa în Mântuitorul nostru Iisus Hristos. A căzut în erezia luptei împotriva sfintelor icoane şi fiind luminat de un bătrân sihastru a simţit nevoia să se pocăiască. Astfel, s-a ostenit la mai multe mănăstiri, precum Avgarov, unde stareţul Grigorie i-a fost un adevărat părinte; Utotelos, mănăstire în care a început să înveţe scrisul şi cititul; Antidin, mănăstire în care a stat doi ani, şi în sihăstria din Muntele Trihalix. Pentru că lumea începuse să vină la el pentru a-i cere binecuvântare, Cuviosul Ioanichie s-a retras într-un munte de lângă satul Elespont. Bunul Dumnezeu i-a dăruit puterea de a trece "peste şerpi şi peste balauri", precum şi darul vederii şi al proorociei. Astfel, a proorocit moartea împăratului Nichifor (802-811) în lupta cu bulgarii, călugărirea lui Stavrichie, fiul acestuia, şi moartea lui în anul următor. Cuviosul Metodie, patriarhul Constantinopolului, care venise să îl vadă, i-a proorocit că "după moartea mea vei urma fără zăbavă", ceea ce s-a şi întâmplat. La trei zile după plecarea patriarhului, Ioanichie a murit, fiind în vârstă de 115 ani.
Sfinţii Mucenici Nicandru episcopul şi Ermeu preotul
Aceştia au fost botezaţi şi hirotoniţi de Tit, ucenicul Sfântului Apostol Pavel. Au fost supuşi supliciilor şi au suferit moarte martirică din porunca lui Libaniu, unul dintre marii dregători împărăteşti.

Surse: 
http://www.ziarullumina.ro/
http://www.bibliaortodoxa.ro/noul-testament/10/Coloseni

Niciun comentariu: