marți, 22 noiembrie 2011

De folos

 Sfântul Ioan Gură de Aur (din Proloagele lunii noiembrie)
Dacă ai deprindere la păcate, pune-ți asupra ta frica lui Dumnezeu și chinurile cele veșnice și vei birui cu adevărat. Că nu este nici o osteneală a lasă mânia față de cel ce te-a întristat pe tine. Ce osteneală sau durere este a se rugă lui Dumnezeu, Celui ce ne dă și a cere mulțime de bunătăți cu osârdie? Ce osteneală este a nu vorbi urât nici un om? Ce împiedicare este a lepăda invidia și vrajba? Ce osteneală este a iubi, adică pe aproapele tău? Ce greutate este a nu grăi cuvinte de rușine, a nu vorbi de rău și a nu defaimă pe săraci? Iar dacă postești, arată numai cu fapta. Dacă vezi un sărac, miluiește-l. De ai vrăjmaș, smerește-te. De vezi pe aproapele sporind în bine, nu-l invidia. De vei vedea femeie frumoasă la chip, întoarce-ți ochii de la dânsa, că nu numai gura să flămânzească, ci și ochiul și auzul și picioarele și mâinile și toate mădularele trupului tău; și acestea făcând, te vei mântui, întru Iisus Hristos Domnul nostru, Căruia se cade slava, acum și pururea și în vecii vecilor! Amin.

Niciun comentariu: