joi, 10 noiembrie 2011

Pentru mantuirea sufletelor ( timp de citire 2 minute)

Apostoul zilei  Col 4, 2-9:  Stăruiţi în rugăciune, priveghind în ea cu mulţumire, rugându-vă totodată şi pentru noi, ca Dumnezeu să ne deschidă uşa cuvântului, spre a vesti taina lui Hristos, pentru care mă şi găsesc în lanţuri,  ca să o arăt aşa cum se cuvine să grăiesc.  Umblaţi cu înţelepciune faţă de cei ce sunt afară (de Biserică), preţuind vremea. Vorba voastră să fie totdeauna plăcută, dreasă cu sare, ca să ştiţi cum trebuie să răspundeţi fiecăruia. Toate câte mă privesc pe mine le va face cunoscute Tihic, iubitul frate, credincios slujitor şi împreună-rob cu mine în Domnul.  L-am trimis pe el la voi tocmai pentru aceasta, ca să ştiţi cum ne aflăm şi ca să mângâie inimile voastre,  impreună cu Onisim, credinciosul şi iubitul frate, care este dintre voi; ei vă vor aduce la cunoştinţă toate cele de aici.
Evanghelia zilei Luca 9, 49-56"Iar Ioan, răspunzând, a zis: Învăţătorule, am văzut pe unul care, în numele Tău, scoate demoni şi l-am oprit, pentru că nu-Ţi urmează împreună cu noi. Iar Iisus a zis către el: Nu-l opriţi; căci cine nu este împotriva voastră este pentru voi. Şi când s-au împlinit zilele înălţării Sale, El S-a hotărât să meargă la Ierusalim. Şi a trimis vestitori înaintea Lui. Şi ei, mergând, au intrat într-un sat de samarineni, ca să facă pregătiri pentru El. Dar ei nu L-au primit, pentru că El se îndrepta spre Ierusalim. Şi văzând aceasta, ucenicii Iacov şi Ioan I-au zis: Doamne, vrei să zicem să se coboare foc din cer şi să-i mistuie, cum a făcut şi Ilie? Iar El, întorcându-Se, i-a certat şi le-a zis: Nu ştiţi, oare, fiii cărui duh sunteţi? Căci Fiul Omului n-a venit ca să piardă sufletele oamenilor, ci ca să le mântuiască. Şi s-au dus în alt sat."

Sinaxar: Sfinţii Apostoli Rodion, Olimp, Erast, Sosipatru şi Terţiu
Aceşti apostoli au făcut parte din cei şaptezeci de ucenici ai Domnului. Sfinţii Olimp şi Rodion au fost ucenicii Sfântului Apostol Petru şi au fost decapitaţi în Roma, din porunca împăratului Nero (54-68), după cum aflăm la Romani 16, 11-15. Sfântul Sosipatru a fost episcop la Iconiu (oraş în Licaonia - Asia Mică). A plecat la Domnul în linişte, la bătrâneţe. Sfântul Erast a fost mai întâi iconom al Bisericii din Ierusalim, iar apoi episcop al Paneadei (Palestina), de unde cu pace s-a dus la Domnul.
Sfântul Cvart, episcopul Beritului (Fenicia), a pătimit pentru dreapta credinţă şi a convertit mulţi greci la credinţa creştină.
Despre Sfântul Terţiu, "Proloagele" (Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, Bucureşti - 2011) spun că a scris epistola Sfântului Pavel către Romani şi a fost al doilea episcop în Iconia, după Sfântul Sosipatru (Romani 16, 21).
Sfântul Mucenic Orest († 304)
Era originar din oraşul Tiana (Capadocia - Asia Mică). A fost doctor şi un bun creştin. Mărturisind pe Hristos, a fost prins de dregătorul Maximin, în timpul persecuţiei împăratului Diocleţian (284-305). Obligat să jertfească idolilor, sfântul a suflat asupra lor şi s-au făcut ca praful. Drept urmare, a fost supus multor chinuri, dar Sfântul Mucenic Orest nu a apostaziat de la dreapta credinţă, mărturisind pe Domnul nostru Iisus Hristos până în ultima clipă. Şi-a dat sufletul după ce a fost legat de un cal sălbatic care l-a târât 24 de mile departe de cetatea Tiana. 

Surse:
http://www.ziarullumina.ro/ 
http://www.bibliaortodoxa.ro/

Niciun comentariu: