miercuri, 2 noiembrie 2011

Puterea credintei (timp de citire 2 minute)

Apostolul zilei Col, 1, 18-23: "Şi El este capul trupului, al Bisericii; El este Începutul, Întâiul Născut din morţi, ca să fie El cel dintâi întru toate. Căci în El a binevoit (Dumnezeu) să sălăşluiască toată plinirea. Şi printr-Însul toate cu Sine să le împace, fie cele de pe pământ, fie cele din ceruri, făcând pace prin El, prin sângele crucii Sale. Dar pe voi, care oarecând eraţi înstrăinaţi şi vrăjmaşi cu mintea voastră către lucrurile rele, de acum v-a împăcat, prin moartea (Fiului Său) în trupul cărnii Lui, ca să vă pună înaintea Sa sfinţi, fără de prihană şi nevinovaţi, Dacă, într-adevăr, rămâneţi întemeiaţi în credinţă, întăriţi şi neclintiţi de la nădejdea Evangheliei pe care aţi auzit-o, care a fost propovăduită la toată făptura de sub cer şi al cărei slujitor m-am făcut eu, Pavel". 
Evanghelia zilei Luca 8, 22-25:"Şi într-una din zile a intrat în corabie cu ucenicii Săi şi a zis către ei: Să trecem de cealaltă parte a lacului. Şi au plecat. Dar, pe când ei vâsleau, El a adormit. Şi s-a lăsat pe lac o furtună de vânt, şi corabia se umplea de apă şi erau în primejdie. Şi, apropiindu-se, L-au deşteptat, zicând: Învăţătorule, Învăţătorule, pierim. Iar El, sculându-Se, a certat vântul şi valul apei şi ele au încetat şi s-a făcut linişte. Şi le-a zis: Unde este credinţa voastră? Iar ei, temându-se, s-au mirat, zicând unii către alţii: Oare cine este Acesta, că porunceşte şi vânturilor şi apei, şi-L ascultă?"  
Sinaxar:Sfinţii Mucenici Achidin, Pigasie, Aftonie, Elipidifor şi Agapie
La început, regii Persiei au acordat libertate creştinismului în ţara lor, însă odată cu venirea la tron a Sfântului Împărat Constantin cel Mare creştinismul a devenit religie ocrotită de statul roman, iar perşii au început să devină bănuitori, crezând că romanii vor prin mijlocirea religiei creştine să infiltreze spioni în persoana preoţilor sau a călugărilor. Regele persan Sapor al II-lea a început persecuţia împotriva creştinilor, care a ţinut 27 de ani. După o perioadă de linişte, un episcop din Suza, pe nume Abdas, i-a îndemnat pe câţiva creştini să dea foc unui templu păgân, fapt care a dus la pornirea unei alte prigoane împotriva creştinilor, care a durat 30 de ani. Prin voia Bunului Dumnezeu această persecuţie a încetat prin mijlocirea episcopului Acachie din Amida care a răscumpărat 7.000 de prizonieri persani cu banii săi şi cu banii luaţi din vânzarea sfintelor vase ale Bisericii. Acest lucru l-a îmbunat pe regele persan care a încetat persecuţia.
Sfinţii Mucenici Achidin, Pigasie, Aftonie, Elipidifor au fost slujitori la curtea regelui Sapor al II-lea. Aceştia au fost supuşi supliciilor, în cele din urmă suferind moarte martirică pentru credinţa în Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Agapie a pătimit în timpul împăratului Liciniu (307-323) în oraşul Sevastia Capadociei (Asia Mică). A fost chinuit de Avxanie, conducătorul oraşului, de ducele Marcel, precum şi de Marcu Agricola.


Surse: 
http://www.ziarullumina.ro/
http://www.bibliaortodoxa.ro/noul-testament/10/Coloseni

2 comentarii:

Pr.Victor spunea...

Timp de citire 1 minut. 30 de secunde comentariul. Timp de reflexie....cu timp si fara timp.

adriana spunea...

Adevarat! Multumesc de vizita!