luni, 7 noiembrie 2011

Viata cea întru Hristos (timp de citire 2 minute)

Apostolul zilei Col 2, 13-20 Iar pe voi care eraţi morţi, în fărădelegile şi în netăierea împrejur a trupului vostru, v-a făcut vii, împreună cu Sine, iertându-ne toate greşealele; Ştergând zapisul ce era asupra noastră, care ne era potrivnic cu rânduielile lui, şi l-a luat din mijloc, pironindu-l pe cruce. Dezbrăcând (de putere) începătoriile şi stăpâniile, le-a dat de ocară în văzul tuturor, biruind asupra lor prin cruce. Nimeni deci să nu vă judece pentru mâncare sau băutură, sau cu privire la vreo sărbătoare, sau lună nouă, sau la sâmbete Care sunt umbră celor viitoare iar trupul (este) al lui Hristos. Nimeni să nu vă smulgă biruinţa printr-o prefăcută smerenie şi printr-o făţarnică închinare la îngeri, încercând să pătrundă în cele ce n-a văzut, şi îngâmfându-se zadarnic cu închipuirea lui trupească, În loc să se ţină strâns de Capul de la care trupul tot, - prin încheieturi şi legături, îndestulându-se şi întocmindu-se , sporeşte în creşterea lui Dumnezeu. Dacă deci aţi murit împreună cu Hristos pentru înţelesurile cele slabe ale lumii, pentru ce atunci, ca şi cum aţi vieţui în lume, răbdaţi porunci ca acestea.
Evanghelia zilei Luca 9, 18-22: "Şi când Se ruga El singur, erau cu El ucenicii, şi i-a întrebat, zicând: Cine zic mulţimile că sunt Eu? Iar ei, răspunzând, au zis: Ioan Botezătorul, iar alţii Ilie, iar alţii că a înviat un prooroc din cei vechi. Şi El le-a zis: Dar voi cine ziceţi că sunt Eu? Iar Petru, răspunzând, a zis: Hristosul lui Dumnezeu. Iar El, certându-i, le-a poruncit să nu spună nimănui aceasta, zicând că Fiul Omului trebuie să pătimească multe şi să fie defăimat de către bătrâni şi de către arhierei şi de către cărturari şi să fie omorât, iar a treia zi să învieze."

În timpul prigoanei împăratului Diocleţian tânărul Ieron a fost întemniţat împreună cu alţi treizeci şi trei de creştini, deoarece nu au dorit să jertfească zeilor. După multe chinuri la care au fost supuşi aceşti creştini au suferit moarte martirică pentru credinţa în Domnul Iisus Hristos.
Sfantul Cuvios Lazar
S-a născut într-un sat din apropierea Magnesiei (Asia Mică). Părinţii lui erau de neam bogat şi s-au îngrijit să-i ofere o educaţie aleasă. Încă din tinereţe îşi dorea nespus de mult să meargă la Ierusalim. S-a călugărit şi după ce s-a aşezat în diferite mănăstiri a intrat mai târziu în Mănăstirea "Sfântul Sava" din Palestina. Aici a rămas şase ani, iar însuşi patriarhul Ierusalimului l-a hirotonit preot. Agarenii au năvălit apoi mănăstirea, iar Cuviosul Lazăr s-a dus în Efes şi s-a aşezat în muntele Galisiul din apropierea cetăţii. Aici a zidit o nouă mănăstire în cinstea Sfintei Învieri. Cuviosul a mai trăit încă 15 ani în munte săvârşind multe minuni. A trecut la cele veşnice la vârsta de 72 de ani.
Sfinţii Mucenici Melassip, Casinie şi Antonie (secolul IV)
Aceşti sfinţi mucenici au pătimit pentru Hristos în cetatea Ancira (azi Ankara), în timpul domniei împăratului Iulian Apostatul (361-363). După multe pătimiri au trecut la Domnul, devenind martiri pentru El.
Sfântul Mucenic Alexandru din Tesalonic
A pătimit în vremea cezarului Maximian (285-305). Mucenicul a mărturisit pe Hristos cu mult curaj, a lovit jertfelnicul cu piciorul şi a răsturnat jertfele. Pentru aceasta a suferit moarte mucenicească. 

Surse: 
http://www.ziarullumina.ro/
http://www.bibliaortodoxa.ro/carte.php?id=10&cap=2

Niciun comentariu: