miercuri, 18 ianuarie 2012

Iertarea şi uitarea sunt răzbunările omului nobil

Sursa: http://www.ziarullumina.ro/articole;1842;1;68040;0;Evanghelia-Iertarea-si-uitarea-sunt-razbunarile-omului-nobil.html
"Şi răspunzând, Iisus le-a zis: Aveţi credinţă în Dumnezeu. Adevărat zic vouă că oricine va zice acestui munte: Ridică-te şi te aruncă în mare, şi nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face, fi-va lui orice va zice. De aceea vă zic vouă: Toate câte cereţi, rugându-vă, să credeţi că le-aţi primit şi le veţi avea. Iar când staţi de vă rugaţi, iertaţi orice aveţi împotriva cuiva, ca şi Tatăl vostru Cel din ceruri să vă ierte vouă greşealele voastre. Că de nu iertaţi voi, nici Tatăl vostru Cel din ceruri nu vă va ierta vouă greşealele voastre." (Marcu 11, 22-26)

Mulţi din fraţii noştri au falsa impresie că de iertat trebuie să ierte doar Dumnezeu. Şi mergând pe firul acestui strâmb raţionament, ei afirmă că El fiind Tatăl ceresc, şi deci un Părinte iubitor, poate şi trebuie să ne ierte, indiferent de ceea ce am făcut. Dacă vom citi cu atenţie pericopa evanghelică din această zi, vom putea descoperi o altă perspectivă asupra acestei probleme. Cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos ne pun în situaţia de a face noi primul pas pe acest drum al înţelegerii şi al iertării. Să nu îndrăznim să ne gândim la iertarea lui Dumnezeu dacă noi nu avem puterea de a ierta. Ştim că e greu, şi tocmai din acest motiv Domnul Hristos ne-a poruncit să iertăm. Dacă nu avem puterea să iertăm celor ce ne greşesc, nu facem altceva decât să ducem această povară toată viaţa. Uneori suntem tentaţi să îmbrăcăm gestul iertării în formule de genul: "te iert, dar nu te uit", sau "dacă Dumnezeu te iartă, te iert şi eu". Dar acestea trădează o iertare înjumătăţită, de fapt o falsă iertare. Mântuitorul ne spune că iertarea trebuie să fie din tot sufletul, şi încă "de şaptezeci de ori câte şapte!" Iertarea este o stare de graţie şi un gest de smerenie. Chiar se spune: "iertarea şi uitarea sunt răzbunările omului nobil".
Sursa: http://www.ziarullumina.ro/articole;1842;1;68040;0;Evanghelia-Iertarea-si-uitarea-sunt-razbunarile-omului-nobil.html

Un comentariu:

DoarATAT spunea...

Bună Ziua !
Vă doresc un AN NOU Minunat !
La Mulţi Ani ! Cu Sănătate, Iubire, Armonie, Pace în Suflete şi Împliniri Benefice, în Comuniune cu Dumnezeu, alături de cei dragi !
~
Doamnă Adriana, ştiu că aţi avut mai multe Bloguri, însă nu reuşesc să dau de ele. Eu intru mai rar la dvs., dar atunci când intru, aveam obiceiul să mă uit prin toate.
~
Despre Iertare, ca şi despre uitarea legată strâns de adevărata Iertare, aţi adus frumos aici, inspirându-vă din altă scriere; vă mulţumesc, această temă nu se poate epuiza aşa uşor, niciodată. Mulţi dintre noi - şi mă refer în special la cei care au credinţă - nu ştiu, nu pot, nu vor să Ierte, atrăgându-şi astfel o sursă inepuizabilă de Suferinţă !
Această Temă este de reluat sub diferite variante, aspectari, trăiri personale, pentru ca cei deschişi spre Lumina ce vine de la semeni să poată accede şi chiar depăşi ÎNŢELEGEREA !
Atâta timp cât nu eşti în stare, ca om, să Ierţi, îţi asiguri un Viitor CERT de Suferinţă !
~
Cornelius, :)