marți, 13 martie 2012

Marti, in cea de a treia saptamana din Postul Mare

din cartea Sfantul Teofan Zavoratul, Talcuiri din Sfanta Scriptura pentru fiecare zi din an, Editura Sofia, Bucuresti, Marti, in cea de a treia saptamana din Postul Mare:
“Intelepciunea”, Dumnezeu-Cuvântul “şi-a zidit sieşi casă”, Sfânta Biserică, şi în ea “a gătit masă”- cuvântul lui Dumnezeu şi Sfintele Taine, mai ales Taina Trupului şi a Sângelui; şi “a trimis slugile sale”, pe Sfinţii Apostoli şi pe urmaşii lor, ca să-i cheme pe toţi la cina Sa (Pilde 9, 1-8). Mulţi s-au adunat deja, dar alţii sunt chemaţi neîncetat, ca să umple casa toată - iar cina continuă fără încetare. Slavă Domnului, Care este atât de milostiv faţă de noi! Să mergem, dar, toţi! Să intrăm înăuntru, nimeni să nu rămână la uşă. În aceste zile de post este deosebit de puternică chemarea, şi deosebit de bogată cina: dar este cu atât mai de neiertat să te lipseşti de cină. Fiecare să-şi sape în amintire următoarele cuvinte ale Înţelepciunii: "cei ce păcătuiesc împotriva Mea vatămă sufletele lor” (Pilde 8,36) şi să se milostivească de sine.

Niciun comentariu: