joi, 15 martie 2012

Sfaturi practice

Pr. Răzvan-George Topală, Taina Sfântului Maslu, slujbă cu folos pentru toţi creştinii, articol in ziarul Lumina:
Prin Taina Sfântului Maslu, în urma rugăciunilor săvârşite în cadrul slujbei de către preoţi, credincioşii, prin împărtăşirea de harul dumnezeiesc, primesc tămăduirea atât a bolilor trupeşti, cât şi a celor sufleteşti. Această Sfântă Taină este folositoare nu numai celor bolnavi, ci şi celor sănătoşi, pentru că prin această slujbă se cer în mod expres, pe lângă vindecare, iertarea păcatelor şi împărtăşirea milei şi a îndurării lui Dumnezeu. 

Taina Sfântului Maslu se săvârşeşte şi în biserici, numindu-se "Maslu de obşte", pentru ca toţi credincioşii participanţi, prin ungerea cu uleiul sfinţit, să primească harul vindecării trupului şi iertarea păcatelor, sfinţirea sufletului şi curăţirea întinăciunii păcatului.

Biserica doreşte mântuirea şi vindecarea omului întreg, cu trupul şi sufletul, şi cunoaştem faptul că păcatele săvârşite prin simţurile trupeşti aduc neputinţă, slăbiciune şi implicit îmbolnăvire trupului.
Astfel, ca urmare a folosului său, Sfântul Simeon al Tesalonicului îndeamnă prin învăţăturile şi scrierile sale ca fiecare creştin să se nevoiască a-şi face Maslu. Şi din rugăciunile cuprinse în cadrul slujbei observăm clar că se cere sfinţirea uleiului, ca prin ungerea cu acesta să avem folos "spre tămăduire şi spre izbăvirea de toată patima şi întinăciunea trupului şi a sufletului şi de toată răutatea", ca acest ulei sfinţit să fie "untdelemn de bucurie, de sfinţenie, îmbrăcăminte împărătească, pavăză puternică izbăvitoare de toată lucrarea diavolească, pecete nestricată, bucurie a inimii, veselie veşnică", lucruri care privesc pe orice om indiferent că este sănătos ori bolnav.

Desigur, Taina Sfântului Maslu se săvârşeşte cu precădere pentru cei bolnavi, dar să nu uităm că orice credincios poate participa la săvârşirea acestei Taine şi poate fi beneficiarul darurilor dumnezeieşti izvorâte prin Sfintele Taine. Conform pravilelor bisericeşti, există şi excepţii.

Un comentariu:

cammely spunea...

http://cammely.wordpress.com/2012/03/25/la-multi-ani-femeii-crestine/