marți, 12 iunie 2012

Ce invatam de la ziua de azi

Calendar: Sfinţii Cuvioşi Onufrie cel Mare şi Petru Athonitul

Suntem in perioada Postului Sfintilor Apostoli Petru si Pavel, care va dura pana la data cand vor fi sarbatoriti acestia: 29 iunie,

Ce citim din Sfanta Scriptura, marti, in săptămâna a II după Rusalii:
Veseli-se-va cel drept de Domnul şi va nădăjdui în El şi se vor lăuda toţi cei drepţi la inimă. Auzi, Dumnezeule, glasul meu, când mă rog Ţie; de la frica vrăjmaşului scoate sufletul meu.
4. Celui care face fapte, nu i se socoteşte plata după har, ci după datorie;
5. Iar celui care nu face fapte, ci crede în Cel ce îndreptează pe cel păcătos, credinţa lui i se socoteşte ca dreptate.
6. Precum şi David vorbeşte despre fericirea omului căruia Dumnezeu îi socoteşte dreptatea fără fapte:
7. "Fericiţi aceia, cărora li s-au iertat fărădelegile şi ale căror păcate li s-au acoperit!
8. Fericit bărbatul căruia Domnul nu-i va socoti păcatul".
9. Deci fericirea aceasta este ea numai pentru cei tăiaţi împrejur sau şi pentru cei netăiaţi împrejur? Căci zicem: "I s-a socotit lui Avraam credinţa ca dreptate".
10. Dar cum i s-a socotit? Când era tăiat împrejur sau când era netăiat împrejur? Nu când era tăiat împrejur, ci când era netăiat împrejur.
11. Iar semnul tăierii împrejur l-a primit ca pecete a dreptăţii pentru credinţa lui din vremea netăierii împrejur, ca să fie el părinte al tuturor celor ce cred, netăiaţi împrejur, pentru a li se socoti şi lor (credinţa) ca dreptate,
12. Şi părinte al celor tăiaţi împrejur. Dar nu numai al celor care sunt tăiaţi împrejur, ci şi care umblă pe urmele credinţei pe care o avea părintele nostru Avraam, pe când era netăiat împrejur.

Mt. 7, 15-21

15. Feriţi-vă de proorocii mincinoşi, care vin la voi în haine de oi, iar pe dinăuntru sunt lupi răpitori.
16. După roadele lor îi veţi cunoaşte. Au doară culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini?
17. Aşa că orice pom bun face roade bune, iar pomul rău face roade rele.
18. Nu poate pom bun să facă roade rele, nici pom rău să facă roade bune.
19. Iar orice pom care nu face roadă bună se taie şi se aruncă în foc.
20. De aceea, după roadele lor îi veţi cunoaşte.
21. Nu oricine Îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu Celui din ceruri.


„Feriţi-vă de proorocii mincinoşi." De la începutul creştinismului şi până acum nu s-au pomenit vremuri pentru care să nu se potrivească această proorocie. Domnul nu a arătat care
anume sunt proorocii mincinoşi de care trebuie să ne ferim, însă cum am putea să-i definim? Ei se schimbă la fel ca moda şi fiecare vreme naşte proorocii săi mincinoşi, care apar în haine de oi, făţărnicindu-şi faptele ca să pară pline de bune intenţii şi cu vorbele pline de un adevăr părut. Astăzi, haina lor este însăilată din progres, civilizaţie, luminare, libertate a gândirii şi a acţiunii, a convingerilor personale, care nu acceptă credinţa, şi aşa mai departe. Toate acestea sunt o mască amăgitoare. Ca atare, când vezi această haină purtată în văzul lumii, nu te grăbi să-ţi pleci urechea la vorbele „proorocilor" înveşmântaţi în ea. Ia aminte dacă sub această haină de oaie nu se ascunde vreun lup. Să ştii că Domnul e singurul care ne „propulsează" spre adevărata desăvârşire, singurul îmblânzitor al inimilor şi obiceiurilor, singurul luminător, singurul care dă libertate şi umple inima de simţirea adevărului, care naşte o convingere pe care nimic în lume nu poate s-o zdruncine. Drept aceea, îndată ce vei băga de seamă în vorbele noilor „prooroci" fie şi o umbră de contrazicere a învăţăturii Domnului, să ştii că e vorba de lupi răpitori şi să te fereşti de ei.

Pomenirea Sfinţilor Cuvioşi Onufrie cel Mare şi Petru Athonitul
Cuviosul Onufrie cel Mare a trăit în Egipt şi a petrecut la început într-o mănăstire, dar auzind de vieţuirea pustnicilor a părăsit chinovia şi s-a retras într-un loc pustiu. Acolo, 60 de ani nu a văzut nici un om, iar Sfântul Pafnutie l-a aflat când mergea să ia binecuvântare de la pustnici. Pafnutie a aflat din gura lui Onufrie viaţa sa şi petrecerea în pustie. Şi după ce au isprăvit aceasta, Onufrie a trecut la Domnul, iar Pafnutie şi-a rupt rasa în două. Cu o jumătate a acoperit sfintele moaşte ale Cuviosului Onufrie, că era gol, fiind acoperit numai cu părul său cel alb, iar cealaltă jumătate de rasă a oprit-o ca să se acopere pe sine. După ce s-au îngropat moaştele lui Onufrie, s-a uscat finicul sădit de el şi a secat şi un izvor de unde sfântul se răcorea de arşiţă. Sfântul Petru Athonitul, după ce a fost rob la arabi, a ajuns în Muntele Athos, unde la îndemnul Maicii Domnului a locuit într-o peşteră. Hrana lui erau ierburile care creşteau în jurul lăcaşului, iar mai târziu un înger îi aducea hrană la 40 de zile. După ce a biruit multe ispite de la diavol a trecut la cele veşnice, iar moaştele sale au fost purtate într-o mănăstire.

Niciun comentariu: