vineri, 22 iunie 2012

Pur si simplu

Articolele se pot citi in intregime, cu un clik pe titlu sau pe numele site-ului de unde au fost preluate fagmentele:
"Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, mărturisi-voi şi Eu pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. Iar de cel ce se va lepăda de Mine înaintea oamenilor şi Eu Mă voi lepăda de el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri. "( Cap 10, 32-33)
"Oare e greu a mărturisi pe Domnul? Nicidecum. Ce greutate e în a spune, atunci când se cere, că Domnul nostru Iisus Hristos este Fiul Cel Unul-Născut al lui Dumnezeu şi Dumnezeu, Care pentru noi a venit pe pământ, S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Măria Fecioara si S-a făcut om, a fost răstignit, a pătimit, a fost îngropat, a înviat a treia zi, S-a suit la ceruri şi sade de-a dreapta lui Dumnezeu-Tatăl şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii şi morţii, că a trimis pe Duhul Sfânt asupra Sfinţilor Apostoli, care prin puterea Lui au zidit pe pământ Sfânta Biserică, cea care, învăţând pe oameni adevărul si sfinţindu-i prin taine, îi conduce pe toţi credincioşii, fiii săi, pe calea cea nerătăcită care duce la împărăţiacerurilor? Toate acestea le repetăm de fiecare dată când ascultăm şi rostim Crezul." (Vineri, pagina 56)
"Cred că ceea ce trebuie să învăţăm noi azi din durerea părinţilor şi bunicilor noştri este să ne apropiem de Doctor la timp, ca să nu ajungem apoi să nu ne mai despărţim de doctori. Este exact problema preventivului înaintea curativului de care se face, azi, atâta caz. Ei azi golesc farmaciile pentru că n-au golit la timp Potirele…" (Pr. Marius Demeter)
"Ne-au fost lăsaţi ochii trupului să vedem lucrarea Lui şi să vedem lucrarea noastră. Mai presus de privirea ochilor noştri avem privirea conştiinţei noastre. Ochii trupului se curăţă prin lacrimi de amărăciune sau bucurie, prin lacrimi de durere, prin clipiri ce numără clipele în care fiecare privire caută o rază de lumină. Ochii minţii, conştiinţa ce luminează sufletul, trebuie să-şi cureţe retina trăirilor şi alegerilor interiore alegând adevărata lumină, cea care-şi are izvorul în iubirea vieţii." ( Pr.Victor)
"Aşadar, iertarea e cea care ne vindecă şi ne aduce bucuria care nu se va lua de la noi. Dacă vom zice şi noi, ca cei din Pateric: „Fratele astăzi a greşit, iar eu mâine voi păcătui negreşit; acesta se va pocăi negreşit, iar eu nu…”, pe toţi îi vom vedea mai buni decât noi şi ne va fi mai uşor să-i iertam" (Pr. Iulian Selaje)

"Pocainta este invoiala cu Dumnezeu pentru a doua viata". (Sfantul Ioan Scararul) 
"Nu putem să trăim o viaţă în Biserică fără un îndrumător duhovnicesc".(Părintele Protosinghel Arsenie Muscalu)

Niciun comentariu: