miercuri, 30 ianuarie 2013

Trei barbati care spun ceva

Sfântul Vasile cel Mare:
Liniștea este începutul curățirii sufletului.

Sfântul Ioan Gură de Aur:
Nu este bogat cel care stăpânește multe, ci acela care nu are nevoie de nimic. Căci care este folosul celui care stăpânește întreaga lume, dar trăiește în mai multă mâhnire decât cel care nu are nimic? Așezarea lăuntrică este cea care îi face pe oameni bogați sau săraci, iar nu posedarea banilor sau lipsa lor.

Sfântul Grigorie Teologul:
Este bine să biruim obrăznicia cu bunătatea și să-i facem mai buni pe cei care ne nedreptățesc, pe care îi suportăm atunci când suferim din pricina lor.


Niciun comentariu: