duminică, 6 ianuarie 2013

Zile de sarbatoare

Botezul Domnului – Sărbătoarea Botezului Domnului se mai numeşte şi „Arătarea Domnului“, „Descoperirea Cuvântului Întrupat“, „Epifania“ sau „Teofania“, deoarece rememorează momentul când Mântuitorul Iisus Hristos a fost botezat de Sfântul Ioan Botezătorul în apele Iordanului, ocazie cu care s-a arătat lumii Sfânta Treime; glasul Tatălui se face auzit din ceruri, Fiul este întrupat şi stă în râul Iordan, iar Sfântul Duh Se coboară în chip de porumbel. „Iar botezându-Se Iisus, când ieşea din apă, îndată cerurile s-au deschis şi Duhul lui Dumnezeu S-a văzut pogorându-Se ca un porumbel şi venind peste El“ (Matei 3, 16). Tot atunci, Hristos Domnul s-a descoperit tuturor ca Mesia cel mult aşteptat.(...)

Sfântul Ioan Gură de Aur spune că de marea sărbătoare a Botezului Domnului “Lumea se luminează din toate părţile. Se bucură mai întâi cerul spunând oamenilor din înălţimea cerurilor glasul lui Dumnezeu; se sfinţeşte văzduhul cu pogorârea Duhului Sfânt; se sfinţeşte firea apelor … numai diavolul singur plânge, văzând sfânta scăldătoare gătindu-se spre încercarea puterii lui…


Mai mult aici http://www.basilica.ro/stiri/6-d-bbotezul-domnuluib-iboboteaza-dumnezeiasca-aratarei_2672.html

Tropar: In Iordan botezandu-Te Tu, Doamne, inchinarea Treimii s-a aratat; ca glasul Parintelui a marturisit Tie, Fiu iubit pe Tine numindu-Te, si Duhul in chip de porumbel a adeverit intarirea cuvantului. Cel ce Te-ai aratat, Hristoase Dumnezeule, si lumea ai luminat, slava Tie.

Cum şi când se ia Agheasma Mare si Darurile şi binecuvântările Aghesmei:  
http://www.basilica.ro/stiri/sfintirea-mare-a-apei-pe-colina-bucuriei_2674.html

"Agheasma Mare se ia opt zile la rând, dimineaţa pe nemâncate, înainte de anafură. În general se ia anafură şi apoi Agheasma Mică. Acum însă se ia în fiecare zi, începând cu astăzi, mai întâi Agheasma Mare înainte de anafură. De ce opt zile şi nu şapte ? Pentru că prin Botez noi suntem îndreptaţi spre viaţa veşnică în iubirea, lumina, binecuvântarea şi pacea Preasfintei Treimi. Opt este cifra veşniciei în înţelesul duhovnicesc al Părinţilor Bisericii. Este cifra veşniciei şi a infinitului. Aceasta înseamnă că binecuvântarea primită prin Botez şi prin Agheasma Mare este o binecuvântare care nu priveşte doar viaţa pământească, să ne fie bine aici pe pământ, ci este o binecuvântare ca arvună a bucuriei din Împărăţiei Tatălui, a Fiului şi a Sfântului Duh".
 

"Agheasma Mare săvârşeşte trei lucrări şi aduce trei daruri mari şi anume: sfinţirea sufletului şi a trupului, precum şi a spaţiului în care locuim şi lucrăm; aduce vindecare de boli sufleteşti şi trupeşti, deoarece Agheasma ne pune în legătură cu Dumnezeu, legătură de rugăciune şi mulţumire adusă lui Dumnezeu. De asemenea, se vindecă şi trupul pentru că foarte adesea multe dintre bolile trupeşti sunt urmarea bolilor sufleteşti. În al treilea rând, Agheasma Mare ne aduce apărare faţă de duhurile rele şi de patimile pe care duhurile rele le susţin şi le multiplică în oameni".

Apostolul: 
Tit 2, 11-14
11. Căci harul mântuitor al lui Dumnezeu s-a arătat tuturor oamenilor,
12. Învăţându-ne pe noi să lepădăm fărădelegea şi poftele lumeşti şi, în veacul de acum, să trăim cu înţelepciune, cu dreptate şi cu cucernicie;
13. Şi să aşteptăm fericita nădejde şi arătarea slavei marelui Dumnezeu şi Mântuitorului nostru Hristos Iisus,
14. Care S-a dat pe Sine pentru noi, ca să ne izbăvească de toată fărădelegea şi să-Şi curăţească Lui popor ales, râvnitor de fapte bune. 
 Tit 3, 4-7
4. Iar când bunătatea şi iubirea de oameni a Mântuitorului nostru Dumnezeu s-au arătat,
5. El ne-a mântuit, nu din faptele cele întru dreptate, săvârşite de noi, ci după a Lui îndurare, prin baia naşterii celei de a doua şi prin înnoirea Duhului Sfânt,
6. Pe Care L-a vărsat peste noi, din belşug, prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru,
7. Ca îndreptându-ne prin harul Lui, să ne facem, după nădejde, moştenitorii vieţii celei veşnice.

Evanghelia: 

Matei 3, 13-17
13. În acest timp a venit Iisus din Galileea, la Iordan, către Ioan, ca să se boteze de către el.
14. Ioan însă Îl oprea, zicând: Eu am trebuinţă să fiu botezat de Tine, şi Tu vii la mine?
15. Şi răspunzând, Iisus a zis către el: Lasă acum, că aşa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea. Atunci L-a lăsat.
16. Iar botezându-se Iisus, când ieşea din apă, îndată cerurile s-au deschis şi Duhul lui Dumnezeu s-a văzut pogorându-se ca un porumbel şi venind peste El.
17. Şi iată glas din ceruri zicând: "Acesta este Fiul Meu cel iubit întru Care am binevoit".

Botezul Domnului - temelia Botezului creştin 


Singurul dar pe care îl putem face lui Dumnezeu

Cuvant la Botezul Domnului

Niciun comentariu: