luni, 2 septembrie 2013

Icoana Maicii Domnului Kaluga


Veniţi să încununăm cu flori de laude dumnezeieşti icoana cea de minuni izvorâtoare şi cu umilinţă să revărsăm înaintea ei suspinurile inimilor noastre, ca să luăm de la Maica Luminii bogăţia îndurărilor dumnezeieşti. Veniţi să lepădăm jugul gândurilor rele şi să alergăm către Sprijinitoarea noastră în necazuri, Acesteia înfăţişând toate durerile noastre. Nu ne părăsi până în sfârşit Preacurată, măcar că suntem noi împovăraţi cu grele păcate, ci din primejdii ne scoate. Fiind Tu Floare cerească plină de miresmele tuturor virtuţilor, bine înmiresmează şi sufletele noastre, făcându-l primitoare de strălucirile luminărilor dumnezeieşti.
Ca Una Ce ai purtat în pântece pe Lumina mântuirii, din întunericul greşealelor ne scoate pe noi şi ne arată râvnitori spre paza poruncilor lui Hristos. Nu ne părăsi până în sfârşit, căci toată nădejdea mântuirii întru Tine ne-am pus Preacurată, ca să ne păzeşti de aruncarea în focul cel veşnic.
Fiind Tu Carte sfinţită a Adevărului, deschide-ne nouă cartea pocăinţei, mai îănainte de a primi înscrierea în cartea morţii trupeşti. Roagă pe Hristos, Dumnezeul nostru, să ne scrie pe noi în cartea vieţii, iertând mulţimea nelegiuirilor noastre. Întăreşte-ne spre paza poruncilor Domnului şi cu dulceaţa rugăciunii Tale întăreşte inima noastră cea amărâtă de multe păcate.
Deasupra valurilor ispitelor ne poartă şi adâncurile înţelepciunii Duhului ne descoperă nouă, ca Una Ce eşti Far călăuzitor către Înţelepciunea vieţii. Surpă cu mâna Ta cea tare pe vrăjmaşii nevăzuţi şi înalţă fruntea noastră întru biruinţa mântuirii.
Când vom trece din această viaţă deschide-ne cămara Împărăţiei cerurilor, ca petrecând împreună cu îngerii să slăvim pe Treimea Cea de o fiinţă şi să aducem Ţie alese mulţumiri în veci. Amin.

Sărbătoarea Icoanei Maicii Domnului din Kaluga din 2 septembrie a fost stabilită în amintirea izbăvirii de ciumă din anul 1771. O a doua zi de prăznuire a fost stabilită la 12 octombrie, în amintirea feririi orașului Kaluga de către invazia franceză din anul 1812. În anul 1898 a mai fost stabilită o zi de prăznuire, la 18 iulie, ca mulțumire față de Maica Domnului pentru că a protejat orașul împotriva holerei.
Icoana mai este prăznuită de asemenea și în prima duminică din Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel.


Surse

Niciun comentariu: