vineri, 22 noiembrie 2013

Leacul uitat

Sfânta Taină a Spovedaniei poate fi numită, pe drept cuvânt, „leac uitat“. Lumea întreagă zace cufundată în rău. „Fiecare dintre noi s-a molipsit de ucigătoarea boală numită păcat. Poate fi, oare, vindecată această boală! Leacul există! Şi este unul minunat! Dacă îl primeşti te însănătoşeşti! Însă noi nu întindem mâinile spre el ca să ne vindecăm şi să ne împăcăm conştiinţa. De ce, oare? Pentru că l-am uitat şi l-am nesocotit. 

Cuprins
 
Notă biografică
Călătorul bogat
Păcatul
Leacul uitat
Obiecţii împotriva mărturisirii
Rânduiala spovedaniei celei mântuitoare
Roadele adevăratei spovedanii
Câteva întrebări de încheiere

http://www.librariasophia.ro/carti-leacul-uitat-arhim.-serafim-alexiev-so-103.html

Niciun comentariu: