vineri, 31 ianuarie 2014

Când vei cădea, străduieşte-te să te ridici

Iubite frate! Îmi spui că adeseori cazi, în pofida strădaniilor tale de a trăi cu bună rânduială şi de a nu-L jigni pe Domnul cu păcatele de voie şi fără voie, şi că tu, simţind în tine un noian al răului, te deznădăjduieşti de mântuirea ta, de miluirea ta la Înfricoşătoarea Judecată dumnezeiască. Cred însă că, dacă vrăjmaşul aduce împotriva mântuirii tale o mulţime de sminteli, de ispite şi de căderi, în schimb Domnul, din partea Sa, ca un Părinte preamilostiv, a Cărui bunătate este nesfârşit mai mare decât răutatea diavolului, aduce împotriva bântuielilor diavoleşti şi a căderilor tale o mulţime de chezăşii - în împrejurările şi în lucrurile vieţii tale - că vei fi miluit la Judecată.(Sfântul Ioan de Kronstadt, Cunoașterea de Dumnezeu și cunoașterea de sine, Editura Sofia, București 2010, p. 114)

Niciun comentariu: