miercuri, 5 martie 2014

Din Triod, in prima saptamana a Postului Mare

 Vecernia zilei de luni (duminică seară), în prima săptămână din Post

Cu înfrânarea să ne sârguim toţi a ne smeri trupul, trecând dumnezeiasca măsură a postului celui fără prihană. Şi cu rugăciuni şi cu lacrimi să căutăm pe Domnul, Cel ce ne mântuieşte pe noi, şi uitare rautatii desăvârşit să facem, strigând: Greşit-am Ţie, mântuieşte-ne ca odinioară pe niniviteni, Hristoase Împărate, şi ne fă părtaşi împărăţiei cereşti, mult- Îndurate.

Mă deznădăjduiesc, aducându-mi aminte de lucrările mele, Doamne, cele vrednice de toată pedeapasa; că iată neuitandu-mă la cinstitele Tale porunci, Mântuitorule, rău mi-am cheltuit viaţa mea. Pentru aceasta, curăţindu-mă cu ploile pocăinţei, Te rog, luminează-mă prin post şi pin rugăciuni, ca un îndurat, şi nu Te scârbi de mine, Făcătorule de bine al tuturor şi preabunule.


Vecernia zilei de marţi, în prima săptămână din Post

Tot păcatul am făcut, pe toţi i-am întrecut cu risipa. De aş vrea să mă pocăiesc, nu am râuri de lacrimi. De voi vieţui şi acum nepăsător, sunt vinovat de osândă. Ci-mi dă mie îndreptare, Unul Bunule, şi mă miluieşte.

Dă-mi Hristoase, ploi de lacrimi, în ziua cea plăcută a postului, ca să plâng şi să-mi spăl întinăciunea cea din pofte şi să mă arăt Ţie curăţit, când vei veni din cer Judecător, Doamne, să judeci pe oameni, ca un judecător şi singur drept

Vecernia zilei de miercuri, în prima săptămână din Post

Dăruieşte-mi şi mie, Cuvinte, desfătarea postirii, precum lui Adam raiul, odinioară, şi a gusta din toate poruncile Tale, Dumnezeul nostru, şi a mă feri pururea de rodul păcatului, pe care l-ai oprit. Ca să ajung şi eu cu bucurie la patima Ta cea de pe Crucea purtătoare de viaţă.

Vecernia zilei de joi, în prima săptămână din Post

În dumnezeiescul car al virtuţilor suindu-se Ilie, cu postul fiind luminat, s-a suit spre înălţimea cerului. Acestuia râvneşte, smeritul meu suflet, şi posteşte de toată răutatea, pizma şi vrajba şi de desfătarea cea trecătoare şi îndulcitoare. Ca să scapi de întristarea ce cumplită şi vecuitoare a ghenii, strigând lui Hristos: Doamne, slavă Ţie.

Vecernia zilei de vineri, în prima săptămână din Post


Pe mine cel întunecat de înşelăciunile potrivnicului, luminează-mă Hristoase al meu, Cel ce ai întunecat oarecând soarele răstignindu-Te pe Cruce, şi ai strălucit cu adevărat credincioşilor lumina cea adevărată a iertării. Ca umblând întru lumina poruncilor Tale, să ajung curat la lumina cea mântuitoare a Învierii Tale.

Sâmbătă dimineaţă, în prima săptămână din Post

Postul cel curat şi fără prihană, la noi acum ajungând, a adus cu sine săvârşire de minuni mucenicesti. Că prin post ne curăţim de întinăciunile şi de necurăţiile cele sufleteşti şi prin dovezi şi lupte vitejeşti asupra patimilor ne îmbărbătăm. Pentru aceasta şi cu darul sfintei postriri luminându-ne, şi cu minunile Mucenicului Teodor, ne întărim prin credinţă întru Hristos; cerând de la El să dea mântuire sufletelor noastre.

Duminica dimineaţă, în prima săptămână din Post

Moise, în vremea postului a luat legea şi pe popor l-a tras la sine; Ilie postind, cerurile a încuiat; şi cei trei tineri ai lui Avraam pe tiranul cel fără de lege prin post l-au biruit. Prin el şi pe noi, Mântuitorule, învredniceşte-ne sa ajungem la Învierea Ta, strigînd aşa: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi.

Sursa http://www.parohiasfantulilie.ro/postul-mare/triod.html

Niciun comentariu: